"Świat odwrócony" - fotografie Jarka GUTKA Lasoty w Galerii Kotłownia