Krzysztof Ścierański, Krzysztof Kowalewski, Przemysław Kuczyński 13.02.2011