Sportowe zakończenie Ferii z CSiK na Zarzeczu

Najmłodsza uczestniczka zabaw na śniegu 13 mieś. Jagoda
Radiowóz milicyjny- jedną z atrakcji niedzielnego zakończenia feriiCiepła herbatka oraz kiełbaska z ogniska i kaszanka z rożna cieszyły się ogromnym powodzeniem w czasie zabaw na mrozie


a na zkończenie ferii Kino Wilga przygotowało: